#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Làm sao có thể làm bạn với một người mình từng yêu rất nhiều cơ chứ, nhưng vì muốn được nói chuyện với cô ấy không từ bỏ được thói quen nên vẫn muốn được nói chuyện quan tâm là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chia tay chẳng được bao lâu cô ấy đã có tình yêu mới luôn rồi nhưng gã người yêu mới cũng chỉ là loại đàn ông muốn chén xong rồi bỏ, yêu được vài ba bữa hắn chán rồi bỏ cô ấy và cô ấy lại tìm đến tôi và nói muốn quay lại, vì vẫn còn yêu rất nhiều nên tôi chấp nhận tha thứ, hơn nữa được chịch free thì tội gì mà không chịch.

Diễn viên tham gia phim

N/A