#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

nói về cái câu chuyện ấy đúng nghĩa là cái câu chuyện không thể bỏ qua được, một thứ ấy luôn luôn thôi thúc mình làm những cái chuyện ấy và đâu đó là cái thứ mà người thanh niên ấy làm cho mình nghĩ là mình muốn được thực hiện những cái cần thực hiện đó là cái điều không thể bỏ qua, và trước mắt mình người thanh niên này có vẻ là đang say chính vì thế mà nó đã không thể làm đúng được những cái mà nó muốn chính vì thế mà nó đã cưỡng dâm một người bạn của chính mình, điều ấy khiến cho mình thấy lạ lắm ấy nha, thực hiện những cái thứ ấy mới là hay ho phải không nhỉ các bạn nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A