#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Mình và nó chơi với nhau cũng quá là lâu rồi nhưng mình chẳng thể hiểu được tại sao mà người dâm nữ như này lại muốn đưa mình về nhà nó chơi ,mình chơi thân với nó nhưng đến thời điểm hiện tại mình cảm igacs như kiểu nó là một con người khác hoàn toàn ấy các bạn ạ, và khi những cái điều như này đều là cái không thể bỏ qua được ấy chứ ạ, và những cái điều ấy luôn luôn đưa lại cho mình cái sợ hãi, nó đưa mình về phòng và thường xuyen đụ nhau với mình như này làm mình sợ nhiều lắm ấy chứ, lúc đó mình không nghĩ làm ình có thể chóng đối lại cái điều ấy được nữa cơ ấy các bạn ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A